Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Bannery

Domovní prodejci

 

 

Datum a čas

Dnes je sobota, 24. 9. 2022, 22:23:54

Svátek

Svátek má Jaromír

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

náš ježek Dupáček, ten domácí právě spí.

Obsah

Dotační program JčK "My v tom Jihočechy nenecháme"

Typ: ostatní
Dovolujeme si Vám sdělit, že na webové stránce myvtomjihocechynenechame.cz jsou zveřejněny všechny potřebné informace k dotačnímu programu „My v tom Jihočechy nenecháme II“ který dne 15. 8. 2022 schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Dotační program se týká podpory rodin s dětmi do 3 let věku, resp. do 8 let věku, pokud pobírají příspěvek na péči a poživatelů důchodů (starobní, invalidní).

PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI  DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU

Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje:

do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo

pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7. 2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby.

 • Podporovány budou děti žijící ve společné domácnosti, v níž je:
 •  
  • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo
  • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo
  • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti ve výši maximálně 13 000 Kč včetně. Do příjmů jsou započítány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti, OSVČ, odměny), příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, ostatní příjmy - např. skutečně obdržené výživné, příjem z pronájmu, výsluha, příjem z kapitálového majetku, aj.

souhrnný přehled příjmů (PDF)

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že rodič/zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práve na formuláři přílohy č. 6 Pravidel).

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu školních a mimoškolních akvitit dětí a mládeže od 3 let věku do 19 let věku.

Jaká je výše podpory

Výše podpory na dítě činí 4 000 Kč

100 % výše podpory vyplácí Jihočeský kraj prostřednictvím obcí a měst Jihočeského kraje.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Spolu s vyplněnou žádostí o podporu (Excel) alespoň jeden z následujících dokladů:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word),

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě formulář potvrzení (Word)

 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, potvrzení Úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

 Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE

Formuláře ke stažení zde:

 

Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

 • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majteku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.). 

souhrnný přehled příjmů (PDF)

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno Úřadem práce).

Podporovaná osoba nesmí čerpat současně podporu v dotačním programu Jihočeského kraje na podporu rodin s dětmi do 3 let věku, resp. 8 let věku, pobírajících příspěvek na péči.

Na jaké aktivity se podpora vztahuje

 • Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:

  • předškolní vzdělávání (MŠ),
  • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
  • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, 
  • školní stravování,
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 
  • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence). 

V rámci dotačního programu jsou kompenzovány úplaty za členské příspěvky, školní a mimoškolní aktivity stanovené příslušnými právními předpisy a ostatní úplaty za kurzy, soustředění a akce, které souvisí se školními i mimoškolními volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, a úplaty za ambulantní a terénní sociální služby. 

Jaká je výše podpory

Výše podpory na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.

Podpora může být čerpána u více organizací, avšak dílčí příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu, tj. za jedno dítě.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Spolu s žádostí o podporu (Excel) je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů: 

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word),
 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word),
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úradu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

 

Formuláře ve formátu PDF ke stažení zde:

vzor formuláře žádosti o podporu včetně potvrzení o měsíčním příjmu (PDF)

vzor formuláře potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě (PDF)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF)

Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:

 • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Podporováni budou poživatelé starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu žijící na území Jihočeského kraje, kteří:

 • pobírají příspěvek na bydlení nebo

 • žijí samostatně a pobírají starobní, vdovský/vdovecký nebo invalidní důchod v maximální výši 16 000 Kč nebo jejich další jiný příjem a pobíraný důchod činí v součtu maximálně 16 000 Kč měsíčně,

 • žijí ve společné domácnosti se svým partnerem, manželem, druhem, případně dalšími spolužijícími osobami a jejich příjem připadající na člena společné domácnosti činí včetně důchodu a dalších jiných příjmů v součtu maximálně 12 000 Kč.

Proti podporované osobě nebo posuzované osobě ve společné domácnosti nebo jejich majetku nesmí být vedeno exekuční řízení. 

Jaká je výše podpory

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně činí výše podpory 4 000 Kč.

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

50 % podpory financuje Jihočeský kraj, 50 % příslušná obec či město.

JAKÉ DOKUMENTY MUSÍM DOLOŽIT

Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word) nebo
 • potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).

Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE

Vzorové formuláře ke stažení zde:

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (Excel)

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (PDF)

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (Excel)

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (PDF)

vzor potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení (PDF)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF)


Vytvořeno: 29. 8. 2022
Poslední aktualizace: 29. 8. 2022 15:11
Autor: Správce Webu