Navigace

Kalendář

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Bannery

Domovní prodejci

 

 

Datum a čas

Dnes je středa, 8. 2. 2023, 18:57:07

Svátek

Svátek má Milada

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

zimní Chelčické motivy

Obsah

Společenský život


Významnou a již třináctým rokem obnovenou tradicí v obci je Chelčická pouť sv. Máří Magdaleny, kterou v červenci pořádají všechny kluby O.S. Mája-Tvořivé Chelčice. Divadelní klub s klubem KPZ (Klub pohody a zábavy) a Chelčickým domovem sv. Linharta, o.p.s. zajišťuje každoroční vánoční a adventní tradice společně a štědrovečerní Živý betlémem v historickém centru obce, který již v obci pořádáme čtyři roky. Leden až březen patří plesům, jako jsou: sportovní, hasičský, myslivecký či maškarní ples (pro děti i dospělé). Každý rok jsou pro děti připraveny i Velikonoční tradice. Posvícení se slaví na svátek sv. Martina tradiční pondělní pěknou hodinkou s porážením máje. V rámci Chelčicko-Lhenického mikroregionu jsou v Chelčicích organizovány v duchu podpory místní produkce a ovocnářské tradice vyhlášené cykloturistické akce Slavnosti květů v květnu a v září Slavnosti plodů. Slavnosti plodů mají svou hlavní část každoročně na přelomu října a listopadu a kromě tradičních soutěží s ovocnářskou tematikou se obec zapojuje i do organizace doprovodného kulturního programu a příprav Ovocnářského jarmarku.

V obci působí občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice, které usiluje o rozvoj společenských, zájmových, vzdělávacích a kulturních aktivit obce a jejího okolí. V tomto sdružení působí devět samostatných zájmových klubů (spolků): Dětský divadelní soubor Chelčické štěstí pořádá pro obyvatele Chelčic divadelní představení. KPZ – Klub pohody a zábavy organizuje například maškarní bály, Adventní a Velikonoční tradice či zajímavé kulturní zájezdy. Sportovní vyžití mohou občané Chelčic najít ve volejbalovém klubu VC Chelčice, Fotbalovém klubu se čtyřmi družstvy mládeže a jedním mužů, či Sboru dobrovolných hasičů (který v r. 2012 oslavil 115. výročí svého založení). V obci též působí Myslivecké sdružení Bušavá. Pro maminky a děti je zde Mateřský klub a pro všechny tvořivé funguje Výtvarný keramický klub. Také dva kluby Klub Průhon a Pocker klub vyžívá zejména dospívající mládež v obci.

Myslivecké sdružení Chelčice Bušavá, které vykonává právo myslivosti v katastru obce Chelčice, svou činností obhospodařuje honitbu o celkové výměře 1540 hektarů. Z toho 1068 ha zemědělské půdy, 363 hektarů půdy lesní, 22 ha zaujímají plochy vodní a 87 ha spadajících do kategorie ploch ostatních. Mezi priority patří péče o zvěř, chov a odlov zvěře spárkaté, tlumení zvěře škodící v přírodě a ochrana podpořená umělým odchovem zvěře drobné. Členská základna čítá v současné době 27 členů. Co se týče společenských akcí, jsou to členské schůze jedenkrát měsíčně, společné brigády a v neposlední řadě i společné lovy, kde se především dbá na myslivecké tradice.

Obec od r. 1999 vydává Zpravodaj obce Chelčice (dostupný on-line na internetových stránkách obce www.chelcice.cz), každý týden je v centru obce otevřena Knihovna Petra Chelčického, kde je také k dispozici čtenářům a zájemcům internet a další doprovodné programy.

Záměrem občanského sdružení Mája-Tvořivé Chelčice je zaujmout a uspokojit stávající členy, kluby a dát jim prostor pro svobodnou volbu aktivní účasti na jednotlivých akcích (příprava a organizace, získávání prostředků na jejich činnost) nebo pro volbu návštěvní tvořivé účasti s důrazem na kulturní, společenské, tvořivé a naučné vyžití (formou workshopů). O.S. Mája-Tvořivé Chelčice poskytuje velký prostor pro dobrovolnickou spolupráci, neboť všechny aktivity jednotlivých spolků jsou připravovány ve vlastním volném čase a zdarma.

Prioritou je začlenění dětí a mládeže do života obce skrze spolupráci s Mateřskou školou v Chelčicích, kterou navštěvuje 40 dětí z Chelčic a okolních obcí, a tvoří tak spolu s rodiči další potenciální skupinu zájemců o naši činnost.

V neposlední řadě s nabídkou aktivit oslovujeme i místní sdružení pracující s dětmi jako Výtvarný keramický ateliér, Divadelní spolek Chelčické štěstí či Mateřský klub.

Obec Chelčice je malá aktivní vesnice s nadstandardním zapojením svých občanů do jednotlivých zájmových aktivit. Obec je také jedním ze zakladatelů Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s, který pomáhá lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

Hlavní náplní práce Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. je provoz sociálně terapeutické dílny: zaměstnanci společně s uživateli pečují o přírodní zahradu, pracují s keramickou hlínou a s textilem, v rámci pracovní terapie také pomáhají s provozem Památníku Petra Chelčického a údržbou drobné zeleně v obci Chelčice.

Přiléhající certifikovaná přírodní zahrada Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. poskytuje zázemí pro mnohé environmentální aktivity jak pro uživatele sociální služby, tak pro děti z místní mateřské školy či pro další naučné projekty a výtvarné dílny pořádané jednotlivými kluby OS Mája-Tvořivé Chelčice. 

Podrobnější informace o Chelčickém domově sv. Linharta, o.p.s. můžete nalézt na webových stránkách www.linhart-chelcice.cz.