Chelčice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Svoz odpadu v obci

Svoz odpadu v obci


 

Vážení spoluobčané,

  protože stále slyším, dle mého názoru, velmi zkreslené názory na fungování systému sběru tříděného odpadu v obci, rozhodl jsem se napsat tento článek. Pokusím se Vám objasnit jak systém (zejména finančně) funguje.

  V úvodu musím konstatovat, že podmínky nastavované státem (respektive Evropskou unií) se stále zpřísňují. Nyní je poplatek za skládkování netříděného odpadu (do limitu 200 kg na občana) na hodnotě 500,- Kč za 1 tunu a cena přes tento limit je 800,- Kč. Každý následující rok se bude limit snižovat a cena skládkování zvyšovat. V roce 2029 bude cena skládkování 1.850,- Kč za 1 tunu netříděného odpadu. Z toho zcela jasně plyne, že jedině třídění odpadů, popřípadě snižování jeho vytváření je cesta, abychom za několik let nemuseli platit „za popelnice“ částky v oblasti výrazně přes 1.000,- Kč. Jelikož kalkulace za rok 2021 potvrdila zhoršující se trend ve třídění občanů a nárůst objemu odpadů v popelnicích a pokud se v letošním roce stav nezlepší, bude nutné pro příští rok zvýšit poplatky za popelnice minimálně o 100,- Kč. Pokud někdo znáte jiný způsob řešení této problematiky, zastupitelé si jej jistě velmi rádi poslechnou a případně zavedou do praxe.

  Bohužel (asi nejen z mého pohledu) jsou mezi námi například lidé, kteří veřejně v Obecní hospodě prohlašují, že zastupitelé jsou spolek hlupáků a já třídit nebudu, já to házím do škarpy u cesty. Jelikož máme demokracii, mají na to první právo, na to druhé právo i v demokracii určitě nemají.

  Další záležitost, která je rozšířena mezi občany, je údajné doplácení na ty občany, kteří přivezou tříděný odpad vyprodukovaný jinde (například z práce či od babičky) a odevzdají jej v Chelčicích. Problém mají i s občany, kteří odevzdávají výrazně více pytlů, než vyprodukuje průměrná domácnost. Dovolím jako příklad použít paní Valentovou (provozní na ubytovně), kterou lidé pranýřují: „ta tam má 20 pytlů každý měsíc a my na to doplácíme“. V letech, kdy bonusy za třídění nebyly „zastropovány“, dostávala navíc nějakou tu stovku, za svojí práci s tříděním. Nyní když je odměna omezena na 200,- Kč, se na třídění nevykašlala a za roční odměnu (kterou má např. zedník za jednu hodinu své práce) dále třídí, přehrabuje nadále odpadky v kontejnerech a mimo svého dobrého pocitu, že se chová ekologicky, tím výrazně snižuje objem odpadu v popelnicích, který ubytovna vyprodukuje. Kdo z Nás by to dělal? Jak obrovský rozdíl v přístupu oproti předešlému odstavci.

  A nyní Vám předložím několik čísel a pokud bude mít někdo pochybnosti o jejich věrohodnosti, paní účetní na Obecním úřadě Vám může ukázat originály těchto dokumentů.

  Od firmy EKO-KOM (celostátní firma zabývající se odpady) jsme v roce 2021 dostali za 1 tunu tříděného plastu 5.718,- Kč. Občanům za vytřídění 1 tuny plastů obec zaplatí 2.500,- Kč. Firmě Rumpold za tuto 1 tunu zaplatíme 2.000,- Kč. Prostým součtem příjmů a výdajů je jasné, že nám ještě z této tuny 1.218,- Kč zbývá. Z toho je zcela jasné, že případy popsané v předešlém odstavci nejsou pro ostatní občany prodělečné, právě naopak, tyto peníze všem občanům platby za popelnice zlevňují!!

  Všichni občané, kteří třídí, doplácejí na ty, kteří na třídění „kašlou“! Každý z Vás je jistě zná. U jejich domu je vždy dost popelnic k vyvezení a když se sváží tříděný odpad, nevidíte tam žádný pytel nebo balík. Můžeme si také položit otázku: Kam tito lidé plasty (a ostatní tříditelné odpady) dávají? Nebo žádné nemají?

Poznámka: Za PET obaly neplatíme, naopak nám za 1 tunu Rumpold 2.000,-Kč zaplatí.

Nakonec ještě k rekapitulaci poplatků a bonusů.

Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2022 tyto podmínky sběru odpadů v obci:

 • Poplatek za svoz směsného odpadu (popelnice) zůstává 650,- Kč za osobu nebo chalupářský objekt. Zatím se stále nezvyšuje.
 • Poplatek za svoz jedné popelnice pro právnické osoby (firmy) zůstává 2.500,- Kč.
 • Poplatek za svoz jednoho kontejneru pro právnické osoby (firmy) je 25.000,- Kč.
 • Hodnota 1 bonusového bodu je 5,- Kč
 • Pytel PET lahve od nápojů všech barev i bílé neprůhledné (minimálně 2 kg)

v průhledných pytlích. 2body (10,- Kč)

 • Pytel směsného plastu (minimálně 2 kg)                             1  bod                (5,- Kč)
 • Tetrapak - nápojový karton (min. 2 kg)                                1  bod                (5,- Kč)
 • Papír  (min. 5 kg)                                                                  1  bod                (5,- Kč)
 • Papír  (min. 10 kg)                                                                2  body            (10,- Kč)
 • Byl zvýšen maximální možný počet proplacených bonusových bodů pro každého poplatníka na 60 bodů, tedy max. sleva 300,- Kč za rok. V roce 2021 dosáhli limitu 200,- Kč pouze 3 občané. Pro právnické osoby (firmy) je také zvýšen maximální možný počet proplacených bonusových bodů na 200 bodů, tedy max. sleva 1.000,- Kč za rok.
 • Režim odevzdávání nebezpečného a objemného odpadu zůstává stejný, tedy individuální odvoz občany na skládku Rumpoldu. Zde se ale také nastavuje limit, ve výši 500 kg na občana s trvalým pobytem nebo majitele rekreačního objektu. Náklady za skládkování do tohoto limitu obec hradí.

Další informace pro připomenutí

 • Nákup nových popelnic od obce zůstává na dosavadní výši, obec bude hradit polovinu ceny.
 • Systém sběru bioodpadu zůstává ve stejném režimu jako v minulém roce.
 • Na obci můžete nadále zakoupit pytle v ceně 3,- Kč/ ks, (můžete však používat i vlastní) a každé první úterý v měsíci dát naplněné pytle s nalepenými štítky (pozor na minimální váhu pytle) před dům a tyto budou zaměstnanci obce svezeny.
 • Přesné termíny jsou zveřejněny ve zpravodaji, kalendáři mikroregionu nebo internetových stránkách obce.
 • Bonusové body se občanům načítají za celý rok a jsou přepočteny na peníze, které jsou následně odečteny od poplatků za popelnice na rok příští.
 • Nakonec ještě připomenu, že v rámci svozu tříděného odpadu, mohou občané odevzdávat použitý rostlinný olej z kuchyně v uzavřených plastových lahvích. Tento olej v žádném případě nepatří vylévat do kanalizace.
 • Na jakékoli další dotazy Vám rádi odpoví jednotliví zastupitelé nebo paní Fotterová v kanceláři Obecního úřadu.

 

Miroslav Dušek, zastupitel Obce Chelčice

 

Termíny svozu odpadů:

 

Ceník za roční svoz komunálního odpadu

Sběr olejů a tuků z domácností

  V rámci naší obce byl během měsíce března nainstalován nový kontejner, který by měl občanům sloužit jako sběrné místo olejů a tuků vyprodukovaných v domácnosti.  Pro občany, kteří v budoucnu této služby využijí, prosíme o dodržení následujících pokynů:

·         Oleje a tuky prosím shromažďujte do PET lahví.

·         Po naplnění lahve ji dobře uzavřete víčkem.

·         Takto ošetřené PET lahve prosím umístěte před svůj dům s ostatním  

           tříděným odpadem.

  Pokud by došlo k situaci, že žádný jiný tříděný odpad nemáte, je možno umístit před dům pouze PET lahve s oleji a tuky. Svoz PET lahví s tuky a oleji bude tedy zajištěn v rámci svozu tříděného odpadu, který se řídí již zveřejněným harmonogramem. 

  Doufáme, že tento krok povede nejen ke zkvalitnění životního prostředí obecně ale i ke snížení zatížení kanalizace v naší obci.                                                                       

 

Za Zastupitelstvo obce, Iva Bukačová.


 •  
Seznam nasbíraného tříděného odpadu
Výsledky třídění odpadu

 

Systém sběru tříděného odpadu v Chelčicích

 

Jak třídit odpad