Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chelčice
ObecChelčice

Odpadové hospodářství

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2023 v Chelčice

Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2024 tyto podmínky pro sběr odpadů v obci:

 • Poplatek za svoz směsného odpadu SKO (popelnice) 850,- Kč za osobu 
 • Poplatek za rekreační budovu v obci 850,- Kč/ rok

Poskytnuté úlevy:

 • osoba, která v kalendářním roce 2024 dovršila věku 70 a více let 425,- Kč
 • osoba, která je držitelem ZTP-P 425,-Kč

Osvobození od poplatku:

 • Třetí dítě a každé další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti.
 • Poplatek za svoz jedné popelnice pro právnické osoby (firmy) 3.000,- Kč bez DPH
 • Hodnota 1 bonusového bodu je 5,- Kč
 • Pytel PET lahve od nápojů všech barev i bílé neprůhledné (minimálně 2 kg) v průhledných pytlích. 2 body (10,- Kč)
 • Pytel směsného plastu (minimálně 2 kg) 1 bod (5,- Kč)
 • Tetrapak- nápojový karton (min. 2 kg) 1 bod (5,- Kč)
 • Papír (min. 5 kg) 1 bod (5,- Kč)
 • Papír (min. 10 kg) 2 body (10,- Kč)
 • Byl stanoven maximální možný počet proplacených bonusových bodů pro každého poplatníka na 40 bodů, tedy max. sleva 200,- Kč za rok. Pro právnické osoby (firmy) je stanoven maximální možný počet proplacených bonusových bodů na 100 bodů, tedy max. sleva 500,- Kč za rok. Nákup nových popelnic od obce zůstává na dosavadní výši, obec bude hradit polovinu ceny.
 • Systém sběru bioodpadu zůstává ve stejném režimu jako v minulém roce (velké červené kontejnery).
 • V kanceláři obecního úřadu si můžete zakoupit pytle v ceně 3,- Kč/ks, (může se však používat i vlastní) a dle určeného termínu uložit naplněné pytle s nalepenými štítky (pozor na minimální váhu pytle) před dům a tyto budou zaměstnanci obce svezeny.
 • Přesné termíny jsou zveřejněny ve zpravodaji, kalendáři mikroregionu nebo internetových stránkách obce.
 • Bonusové body se občanům načítají za celý rok a jsou přepočteny na peníze, které jsou následně odečteny od poplatků za popelnice na rok příští.
 • Rámci svozu tříděného odpadu mohou občané odevzdávat použitý rostlinný olej z kuchyně v uzavřených plastových lahvích.
 •  Systém sběru bioodpadu BRKO (tráva, listí, větve apod.) zůstává ve stejném režimu jako v minulém roce (velké červené kontejnery).
 • Velkoobjemový odpad 500 kg/osoba/rok (vlastní odvoz na skládku Rumpold Vodňany).
 • Stavební suť (možnost uložení na skládku Písečné po domluvě s p. Turkem na tel. 775382478)
 • U obecního skladu je instalován nový šedý kontejner, do kterého je možnost třídit kovové obaly od potravin (plechovky od nápojů, konzervy apod.).
 • Další informace v kanceláři obecního úřadu nebo na webových stránkách obce.

Cílem obce Chelčice je co nejvíce zvýšit podíl TŘÍDĚNÉHO odpadu a co nejvíce snížit produkci SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, což má a do budoucna bude mít ještě daleko větší vliv na výdaje související s odpadovým hospodářstvím v obci. Nebuďme lhostejní a CO NEJVÍCE TŘIĎME, neboť jinak to zaplatíme my všichni, ať už zvýšením místního poplatku, nebo z rozpočtu obce, který je všech našich občanů.

Děkuji za spolupráci a pochopení.

Jan Baloušek, starosta obce    

Termíny svozu odpadů:

Ceník za roční svoz komunálního odpadu

Sběr olejů a tuků z domácností

V rámci naší obce byl během měsíce března nainstalován nový kontejner, který by měl občanům sloužit jako sběrné místo olejů a tuků vyprodukovaných v domácnosti.  Pro občany, kteří v budoucnu této služby využijí, prosíme o dodržení následujících pokynů:

 • Oleje a tuky prosím shromažďujte do PET lahví.
 • Po naplnění lahve ji dobře uzavřete víčkem.
 • Takto ošetřené PET lahve prosím umístěte před svůj dům s ostatním tříděným odpadem.

Pokud by došlo k situaci, že žádný jiný tříděný odpad nemáte, je možno umístit před dům pouze PET lahve s oleji a tuky. Svoz PET lahví s tuky a oleji bude tedy zajištěn v rámci svozu tříděného odpadu, který se řídí již zveřejněným harmonogramem. 

Doufáme, že tento krok povede nejen ke zkvalitnění životního prostředí obecně ale i ke snížení zatížení kanalizace v naší obci.                                                                       

Za Zastupitelstvo obce, Iva Bukačová.

Seznam nasbíraného tříděného odpadu

Výsledky třídění odpadu

Systém sběru tříděného odpadu v Chelčicích

Jak třídit odpad

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat