Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chelčice
ObecChelčice

Odpadové hospodářství

Vážení spoluobčané

podmínky na ukládání směsného komunálního odpadu SKO (odpad z popelnice) na skládku se každým rokem zpřísňují. Poplatek za uložení SKO na rok 2023 činí ve snížené sazbě 500,- Kč/tunu do limitu 0,18 t na osobu, pokud se limit 0,18 t překročí, další každá uložená tuna odpadu bude účtována ve výši 1000,- Kč. Tato sazba se každým dalším kalendářním rokem bude zvyšovat a roční limit na osobu naopak snižovat.

Sazba poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku (zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.)

 • Rok 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 a dále
 • Sazba v Kč (do limitu na osobu) - 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500
 • Zvýšená sazba v Kč (nad limit) - 1000, 1250, 1500, 1600, 1700, 1800, 1850, 1850
 • Limit odpadu na osobu v tunách - 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Z toho jasně plyne, že jedině řádným tříděním odpadů a snížením jejich produkce lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady. Čím větší množství odpadů je v obci vytříděno, tím větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně obec zaplatí za odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá do paušálních poplatků za odpad.

Bohužel jsou mezi námi stále jedinci, kteří jsou k třídění stále lhostejní a neuvědomují si, že tím zdražují poplatek za odpady i těm, kteří odpad třídí.

Nebuďte nadále lhostejní a třiďte, ať už zapojením do pytlového systému nebo do nádob instalovaných po obci.

Dále tříděním odpadu podporujeme recyklaci materiálů. Šetříme přírodní zdroje pro další generace a šetříme životní prostředí.

!!! Je opravdu nutné zamyslet se nad tím, co vše odhazujeme do směsného komunálního odpadu SKO (popelnice). Protože za každý kilogram odpadu navíc, který do SKO nepatří

(plasty, sklo, suť, kov, textil, tráva, listí) si každoročně všichni připlatíme!!!

Zastupitelstvo odsouhlasilo pro rok 2023 tyto podmínky pro sběr odpadů v obci:

 • Poplatek za svoz směsného odpadu SKO (popelnice) 750,- Kč za osobu (navýšení poprvé od roku 2019)
 • Poplatek za rekreační budovu v obci 750,- Kč/ rok

Poskytnuté úlevy:

 • osoba, která v kalendářním roce 2023 dovršila věku 70 a více let 375,- Kč
 • osoba, která je držitelem ZTP-P 375,-Kč

Osvobození od poplatku:

 • Třetí dítě a každé další nezaopatřené dítě ve věku do 18 let, žijící s rodiči ve společné domácnosti.
 • Poplatek za svoz jedné popelnice pro právnické osoby (firmy) 2.900,- Kč bez DPH
 • Hodnota 1 bonusového bodu je 5,- Kč
 • Pytel PET lahve od nápojů všech barev i bílé neprůhledné (minimálně 2 kg) v průhledných pytlích. 2 body (10,- Kč)
 • Pytel směsného plastu (minimálně 2 kg) 1 bod (5,- Kč)
 • Tetrapak- nápojový karton (min. 2 kg) 1 bod (5,- Kč)
 • Papír (min. 5 kg) 1 bod (5,- Kč)
 • Papír (min. 10 kg) 2 body (10,- Kč)
 • Byl stanoven maximální možný počet proplacených bonusových bodů pro každého poplatníka na 40 bodů, tedy max. sleva 200,- Kč za rok. Pro právnické osoby (firmy) je stanoven maximální možný počet proplacených bonusových bodů na 100 bodů, tedy max. sleva 500,- Kč za rok. Nákup nových popelnic od obce zůstává na dosavadní výši, obec bude hradit polovinu ceny.
 • Systém sběru bioodpadu zůstává ve stejném režimu jako v minulém roce (velké červené kontejnery).
 • V kanceláři obecního úřadu si můžete zakoupit pytle v ceně 3,- Kč/ks, (může se však používat i vlastní) a dle určeného termínu uložit naplněné pytle s nalepenými štítky (pozor na minimální váhu pytle) před dům a tyto budou zaměstnanci obce svezeny.
 • Přesné termíny jsou zveřejněny ve zpravodaji, kalendáři mikroregionu nebo internetových stránkách obce.
 • Bonusové body se občanům načítají za celý rok a jsou přepočteny na peníze, které jsou následně odečteny od poplatků za popelnice na rok příští.
 • Rámci svozu tříděného odpadu mohou občané odevzdávat použitý rostlinný olej z kuchyně v uzavřených plastových lahvích.
 •  Systém sběru bioodpadu BRKO (tráva, listí, větve apod.) zůstává ve stejném režimu jako v minulém roce (velké červené kontejnery).
 • Velkoobjemový odpad 500 kg/osoba/rok (vlastní odvoz na skládku Rumpold Vodňany).
 • Stavební suť (možnost uložení na skládku Písečné po domluvě s p. Turkem na tel. 775382478)
 • Začátkem roku 2023 bude u obecního skladu instalován nový šedý kontejner, do kterého bude možnost třídit kovové obaly od potravin (plechovky od nápojů, konzervy apod.).
 • Další informace v kanceláři obecního úřadu nebo na webových stránkách obce.

Cílem obce Chelčice je co nejvíce zvýšit podíl TŘÍDĚNÉHO odpadu a co nejvíce snížit produkci SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU, což má a do budoucna bude mít ještě daleko větší vliv na výdaje související s odpadovým hospodářstvím v obci. Nebuďme lhostejní a CO NEJVÍCE TŘIĎME, neboť jinak to zaplatíme my všichni, ať už zvýšením místního poplatku, nebo z rozpočtu obce, který je všech našich občanů.

Děkuji za spolupráci a pochopení.

Jan Baloušek, starosta obce    

Termíny svozu odpadů:

Ceník za roční svoz komunálního odpadu

Sběr olejů a tuků z domácností

V rámci naší obce byl během měsíce března nainstalován nový kontejner, který by měl občanům sloužit jako sběrné místo olejů a tuků vyprodukovaných v domácnosti.  Pro občany, kteří v budoucnu této služby využijí, prosíme o dodržení následujících pokynů:

 • Oleje a tuky prosím shromažďujte do PET lahví.
 • Po naplnění lahve ji dobře uzavřete víčkem.
 • Takto ošetřené PET lahve prosím umístěte před svůj dům s ostatním tříděným odpadem.

Pokud by došlo k situaci, že žádný jiný tříděný odpad nemáte, je možno umístit před dům pouze PET lahve s oleji a tuky. Svoz PET lahví s tuky a oleji bude tedy zajištěn v rámci svozu tříděného odpadu, který se řídí již zveřejněným harmonogramem. 

Doufáme, že tento krok povede nejen ke zkvalitnění životního prostředí obecně ale i ke snížení zatížení kanalizace v naší obci.                                                                       

Za Zastupitelstvo obce, Iva Bukačová.

Seznam nasbíraného tříděného odpadu

Výsledky třídění odpadu

Systém sběru tříděného odpadu v Chelčicích

Jak třídit odpad

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat