Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chelčice
ObecChelčice

Principy a přínos MA 21

Principy a přínos

Principy OSN a EU pro Zdravé municipality:
Podpora zdraví a kvality života

Udržitelný rozvoj – místní postup k propojení oblastí : sociální- ekonomická-životní prostředí Participace veřejnosti – partnerství v komunitě

Pojem Zdravého města charakterizuje prosperita, zdravý životní styl lidí, odpovědnost vůči budoucím generacím a stav životního prostředí – město jako domov.

Přínos členství v Národní síti Zdravých měst ČR:
 • Zastřešení významnou mezinárodní autoritou
 • Principy a doporučení EU pro strategický rozvoj
 • Informace a služby k finančním zdrojům ( fondy EU)
 • Síťová spolupráce a výměna zkušeností (ČR i zahraničí)
 • Pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje
 • Spolupráce s odbornými partnery
 • Vizitka
O místní Agendě 21

Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě.

MA21 je časově náročný proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních.

Mnohé z aktivit a programů směřujících ke zlepšení kvality života a životního prostředí ve městech/obcích/regionech by se daly nazvat MA21. Jednotlivé činnosti musí být ovšem součástí dlouhodobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strategie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, škola, i jednotlivci). Iniciační skupina by měla zapojit co největší množství obyvatel ke tvorbě akčního plánu, který musí být následně zaštítěn politicky.

MA21 lze zavést akcí v rámci zastupitelstev:
 • výkon a provoz místní správy směřující k udržitelnosti
 • začleňování principů udržitelného rozvoje mezi priority samospráv a do dokumentů nebo provádět dalšími aktivitami v rámci širších společenství a celků:
 • zvyšování povědomí o trvale udržitelném rozvoji, vzdělávání a výchova
 • poradenství, konzultační a informační činnost
 • zapojování veřejnosti do rozhodování
 • spolupráce, partnerství
 • vytvoření místní strategie udržitelného rozvoje a akčního plánu
 • měření účinnosti procesu MA21, informování a rozbor dosaženého pokroku
 • sledování dalších stanovených ukazatelů (např. sada indikátorů ECI).
Vysvětlení pojmů:
 • Agenda 21 dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.
 • Místní Agenda 21 (MA21) nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.
 • Místní odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.
 • Agenda slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.
 • 21 vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.
 • Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).
 • Více o MA21
 • Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro MA21
 • Koncepce rozvoje MA21 do roku 2020

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Mohlo by Vás zajímat